Pobierz wtyczkę Flash Player - http://get.adobe.com/pl/flashplayer/

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) firma Jumi Sp. z o.o. Sp. Komandytowa chroni dane osobowe swoich klientów, kontrahentów, a także kandydatów do pracy uzyskane w trakcie bieżącej działalności firmy - pozyskane drogą elektroniczną, jak i drogą tradycyjną.

 

·        Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

·        Klauzula informacyjna dla pracowników firmy

·        Klauzula informacyjna dla kontrahentów i klientów firmy

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem prosimy o kontakt pod adresem
e-mail: rodo@jumi.com.pl

 
logo